Obsah

Soutěž

Soutěžní otázka

Jaké venkovní teploty jsou optimální pro provedení termovizního snímkování?

Odpovědi zasílejte do 31.12. 2015 na e-mail: info@pronasdum.cz

Všechny správné odpovědi odměníme slevovým kuponem v hodnotě 500,- Kč na termovizní měření naším spolkem s platností do konce ledna 2016 pro váš bytový dům a navíc bezpečnostním reflexním páskem pro chodce a cyklisty.

Odběr zpravodaje

Vyhledávání

Praktická správa domu

Častý inzerát: Hledá se špičkový manažer se základní znalostí právní problematiky, ekonomiky, účetnictví, stavebních konstrukcí, elektrorozvodů a vyhrazených zařízení.

Organizační a komunikační dovednosti nezbytné.

Praktické uplatnění psychologie (někdy až psychiatrie) výhodou.

Pracovní doba - neomezená.

Plat - omezený až nulový.

Předcházející praxe v pozici není nutná.

Psychická odolnost a schopnost pracovat ve stresu podmínkou.

Optimismus až idealismus součástí pracovní náplně.

Značka - předseda výboru společenství vlastníků.“

Přeháním? Možná, ale rozhodně ne moc.

 


 V rámci úvodního semináře „Praktická správa domu“ se v teoretické části seznámíte:

 Se základy legislativy potřebné pro společenství vlastníků

 • Občanský zákoník s důrazem na bytové spoluvlastnictví
 • Zákon o službách ve znění od 1. 1. 2016
 • Zákon o hospodaření energií ve znění od 1. 1.2016
 • Vyhláška o rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu od 1. 1. 2016

 Se základy ekonomiky domu a účetnictví

 • Zákon o účetnictví
 • Vyhláška 504/2002 účetnictví pro nepodnikatelské subjekty
 • Zákon o dani z příjmu

Se základy technické správy domu

 • Stavební zákon
 • Pravidla pro dodávku tepla
 • Zákon o ochraně přírody
 • Technické normy k zařízením

V praktické části pak půjde zejména o získání znalostí a dovedností v souvislosti s:

Vedením společenství vlastníků

 • Příprava shromáždění (pozvánka, program, podklady)
 • Vedení shromáždění (prezenční listina, hlasování, dodržení programu obsahově i časově, vypořádání se s námitkami)
 • Zápis ze shromáždění
 • Informovanost vlastníků o všem, co se v domě děje (komunikační možnosti)
 • a) Hospodařením společenství

Vedení účetnictví (prvotní doklady)

Průběžná kontrola stavu hospodaření domu

Roční závěrka, výsledky hospodaření

 • b) Technickou správou

Co dělat, když …

Kontakty na firmy

Revize a kontroly v praxi

Seminář si klade za cíl v cca 5 hodinách přehledně seznámit předsedy a členy výborů bytových domů se základní problematikou fungování bytového domu tak, aby získali znalosti nezbytné (alespoň podle §159 NOZ) pro výkon funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků.

Ale nebojte se, určitě nezůstanete bez odměny. Až svým spoluvlastníkům předložíte certifikát o úspěšně absolvovaném semináři, popíšete jim vše, co pro ně a za ně děláte, tak vám určitě na shromáždění odhlasují štědrou odměnu. Alespoň 1-2 tis. Kč měsíčně hrubého. A vy kvůli tomu budete administrovat s Finančním úřadem, Správou sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovnou (pojišťovnami, pokud bude mít odměnu celý výbor a každý člen bude u jiné pojišťovny, což se dá očekávat). Neboť odměna členu statutárního orgánu je z hlediska zdanění chápána stejně jako příjem ze zaměstnaneckého poměru.

Termíny seminářů pro 1. pololetí 2016

13. 2. 2016                  Brno

12. 3. 2016                  Ostrava

19. 3. 2016                  Praha

 

Tento seminář je zpoplatněn.

Cena pro nečleny Pro náš dům z. s.:

1 až 3 posluchači v rámci jednoho subjektu je 1.990- Kč včetně 21% DPH za osobu;

4 až 5 posluchačů v rámci jednoho subjektu je 1.390 Kč včetně 21% DPH za osobu;

6 a více – cena stanovena individuálně.

Cena pro přidružené členy je jednotná ve výši 650,- Kč včetně 21% DPH

 

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Konkrétní místa konání vypsaných kurzů a další termíny pro zbytek roku budou průběžně zveřejňovány na www.pronasdum.cz

Těšíme se na vás

Ing. Petr Němec

předseda spolku