Obsah

Soutěž

Soutěžní otázka

Jaké venkovní teploty jsou optimální pro provedení termovizního snímkování?

Odpovědi zasílejte do 31.12. 2015 na e-mail: info@pronasdum.cz

Všechny správné odpovědi odměníme slevovým kuponem v hodnotě 500,- Kč na termovizní měření naším spolkem s platností do konce ledna 2016 pro váš bytový dům a navíc bezpečnostním reflexním páskem pro chodce a cyklisty.

Odběr zpravodaje

Vyhledávání

Jaký byl rok 2015 v PND?

Závěr roku vybízí k bilancování toho, co se podařilo za právě končící rok udělat, na co tzv. „nebyl čas“ a co plánujeme do roku příštího. Dovolte mi proto, podělit se s Vámi o stručný přehled práce malé skupinky pracovníků Pro náš dům, z. s., v roce 2015:

1. Komunikační projekt „Jak to dělají jinde“ – odborná sympozia

Celkem 16 odborných sympozií v celé ČR za účasti 750 posluchačů (z 894 přihlášených), tj. 84%.

Po 15 letech trvání odborných sympozií (na území ČR naprosto unikátní záležitost) s pokrytím celé ČR má stále ještě průměrně 47 posluchačů zájem slyšet (a vidět) informace potřebné pro správné fungování bytového domu. Snad jen malá poznámka k účasti – 16% absence přihlášených účastníků je docela vážný zásah do plánování sympozií. Je to s podivem, ale hotely po nás chtějí zaplatit za objednané služby (zejména občerstvení), nikoliv za skutečný počet účastníků.

2. Specializované semináře NOZ (nový občanský zákoník) a společenství vlastníků

Celkem 5 seminářů na podzim 2015 za účasti 89 posluchačů.

Počet 16 posluchačů na seminář je optimální. Nicméně se ukazuje, že ten, kdo chtěl získat podrobný návod na aplikaci nové a zcela zásadní legislativy do praxe společenství, již tento typ semináře absolvoval. Všem cca. 900 posluchačům, kteří seminář „NOZ a společenství vlastníků“ navštívili, děkujeme a těšíme se na setkání v roce 2016.

3. Tištěný časopis „Pro náš dům“

Byl vydán na jaře a podzim 2015 před zahájením JTDJ nákladem 20.000 výtisků.

Všem tištěným médiím (a to celosvětově) neustále klesá náklad. Ubývá čtenářů toužících po korektních a pravdivých informacích. Stále více je těch, kteří si vystačí s obrázky a „senzačními“ zprávami o tzv. „celebritách.“ O to více nás těší odezva našich čtenářů, kteří nás ubezpečují o užitečnosti časopisu pro členy vedení bytových domů.

4. Elektronický zpravodaj (EZ) „Pro náš dům“ zasílaný na cca. 8.000 e-mailových adres vlastníků bytových domů a komerčních správců nemovitostí

Pro ty, kteří mají raději elektronickou formu získávání informací, je zde EZ PND. Je vydáván (ano, stejně jako u tištěné verze má i elektronická formu časopisu registrovaného u Ministerstva kultury pod číslem ISSN 2336-3754) 4x ročně a rozesílán na e-mailové adresy, které jste nám poskytli.

Každý autor je rád, když je čten. Naší snahou a ambicí je totéž. Proto se na vás obracím se žádostí o předání tištěného časopisu k přečtení dalším obyvatelům domu. Stejně tak přivítáme, když EZ pošlete všem, kterým by mohl být užitečný. Za oba způsoby předání informací dále předem děkuji.

5. EZ Speciál 

Na rozdíl od EZ PND, který se věnuje široké problematice života bytového domu, EZ Speciál se věnuje vždy jen jedné oblasti. Proto je daleko podrobnější se snahou o podchycení aktuálních informací z této oblasti doprovázené alespoň stručným nástinem možného řešení. V roce 2015 již vyšly tyto Speciály:

EZ Financování, EZ PENB, EZ Okna a dveře, EZ Teplo a teplá voda, EZ Financování revitalizace, EZ Tepelné izolace, EZ Stanovy SVJ, EZ Dotace, EZ Tepny domu, EZ Radiátory v domě, EZ Efektivní větrání, EZ Údržba a čištění fasády, EZ Ekonomika domu, EZ Stanovy a tento EZ Termovize.

O předávání EZ Speciál dalším čtenářům platí to stejné jako u EZ PND.

6. Informační weby

www.pronasdum.cz

Základní web PND. Zde jsou uveřejňovány aktuální informace z činnosti PND stejně jako aktuality z oblasti péče o bytové domy. Základní informace o partnerech PND a jejich nabídkách. Produkty PND. Fotogalerie z akcí PND. Zkrátka pro každého něco.

www.jaktodelaji.cz

Stránky věnované především projektu „Jak to dělají jinde.“

www.ospronasdum.cz

Informace o nás, tj. občanském sdružení (zapsaném spolku) Pro náš dům. Podstatné pro zájemce o přidružené členství.

www.ulicecislomesto.cz

Jak komunikujete s uživateli bytů ve vašem domě? Přes nástěnku v přízemí? Co takhle zkusit DIN neboli Domovní Internetovou Nástěnku? Že to s internetem moc neumíte? Nevadí, buď naučíme, nebo uděláme za vás. Zkuste to.

7. „Běžná komunikace“ s bytovými domy - poradenství

Možná, že se někomu bude zdát divné, že k jasně definovaným produktům v bodech 1-6 přidávám činnost, kterou je obtížné svázat do nějaké jasně definované skupiny. Jedná se o odpovědi na vaše každodenní dotazy. Za slovem každodenní si stojím, někdy to bývá i několik dotazů v průběhu jednoho dne. Navíc, dotazy jsou v širokém spektru činností od žádosti o radu co s neplatiči, přes potřebu zajistit úklid společných prostor, neoprávněný zábor společných prostor až po doporučení notáře, či účetního programu.

Naší snahou je poradit a pomoci všem, kdož nás o to požádají. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezplatné poskytování informací, které ovšem zabere řádově desítky minut na jeden dotaz, musíme si na toto poradenství vydělat někde jinde.

8. Financování činnosti PND

Partneři projektu JTDJ a PND

Jedná se o společnosti, které považují oblast bytových domů za důležitou pro jejich podnikání. Díky tomu zaplatí za možnost propagace nabídky svého řešení v rámci sympozií, časopisů, či webů.

Vlastní produkty a služby

Jsou to činnosti, které jsme schopni zajistit vlastními silami, nebo ve spolupráci s odborným garantem (odborné semináře, stanovy pro SVJ, PENB, DIN, termovizní měření).

Členské příspěvky PND

Subjekty, které mají zájem o produkty PND za výhodnější ceny, mají tuto možnost prostřednictvím přidruženého členství v PND. Roční příspěvek je ve výši 1.000 Kč + 50 Kč za každou jednotku.

Dary

Přes veškeré úsilí o zajištění financování prostřednictvím výše popsaných bodů nám stále chybí část prostředků na pokrytí veškerých nákladů. Jako nestátní nezisková organizace nečerpáme žádnou dotaci, či jiný příspěvek od státu, kraje, města. Abychom mohli pokračovat i v roce 2016 v plném rozsahu našich služeb, bez zpoplatnění dosud zdarma poskytovaných, neobejdeme se bez pomoci vás, kterým jsou tyto služby určeny.

Proto vás žádáme o poskytnutí finančního daru ve výši dle vašeho uvážení. Transparentní účet vedený u Fio banky Brno má číslo

2700818558/2010

Za každý příspěvek předem děkujeme a samozřejmě jeho přijetí potvrdíme příslušnými doklady nutnými pro správné zaúčtování.

9. Plán roku 2016

Sympozia JTDJ

Počítáme opět se 16 sympozii, 8 na jaře, 8 na podzim. Konkrétní místa a termíny budou zveřejněny v průběhu ledna 2016.

Semináře

Pro 1. pololetí 2016 chystáme 3 semináře „Praktická správa domu“

13. 2.     Brno

27. 2.     Praha

12. 3.     Ostrava

Časopis PND - 2x ročně

EZ PND - 4x ročně

EZ Speciál - cca. 20x ročně